-
Anne Helene og Trond Sæthren sang og spilte.
Anne Helene og Trond Sæthren sang og spilte.

Rapport fra Kretsårsmøtet 03.03.13

Hedmark og Oppland krets avholdt årsmøte med Inspirasjonssøndag 03.03. på NLM Brukshuset, Hamar.

Kjetil og Gunhild H. Lorentzen inspirerte oss i tale, informasjon og vitnespyrd fra først til sist.  Nær 100 store og små fikk oppleve formiddagsmøtet i NLMs misjonsforsamling.  I takkoffer ble det gitt 6.528 kr til DNI.  Steinar Rønning viste rundt i bruktbutikken, som omsatte for 2,5 mill. ifjor. 

Fra virksomheten i 2012 gleder vi oss spesielt over 8 nye faste givere, at møte-kollektene har økt, likeledes kirkeofringer og at SMM også er igang i Hamar bispedømme!

Signe Rustad ble enstemmig gjenvalgt til leder.  Med seg i styret har hun Reidar Skaiaa, Sverre Halvorsen, Marit Slettum og Ole Amund Gillebo (ny).  Vara:  Grete Svendsen og Aud Barhaug (ny). 

Herren berørte oss da Anne Helene og Trond Sæthren sang og spilte.

Lotteriet ga 17.530 kr og misjonskvelden 3.750 til Israelsmisjonen. 

Marit Slettum, soknepresten i Etnedal, avsluttet inspirasjonssøndagen, som ble god og visjonsfornyende.

Organisasjoner