-

Makt og avmakt

-Kirke og samfunn i en pluralistisk tid
Forum for tro og samtid inviterer til et nytt dagsseminar på Fjellhaug skoler onsdag 10. februar. I år vil en særlig belyse kirkens makt – eller avmakt – i møte med den åndelige, politiske og pluralistiske virkelighet vi befinner oss i.

Makt og avmaktForum for tro og samtid inviterer til et nytt dagsseminar på Fjellhaug skoler onsdag 10. februar. I år vil en særlig belyse kirkens makt – eller avmakt – i møte med den åndelige, politiske og pluralistiske virkelighet vi befinner oss i.

Den engasjerte og uredde religionshistorikeren og aktive samfunnsdebattanten Hanne Nabintu Herland vil holde ett av hovedforedragene på seminaret. Markedsansvarlig i Den Norske Israelsmisjon Olav Lende vil også bidra med et innlegg om betydningen av troens jødiske røtter.
 
 
Velkommen til et innholdsrikt, utfordrende og aktuelt seminar.

Av Rolf Gunnar Heitmann