-

Ønsker du forkynner?

Den Norske Israelsmisjon har mange dyktige ansatte og frivillige forkynnere. På denne siden kan dere sende forespørsel om forkynnerkrefter til møter, gudstjenester eller seminarer som holdes i regi av Den Norske Israelsmisjon.

Det er to alternativ:

  1. Ta kontakt med en av våre kretsledere, som koordinerer møtene for DNI. Oversikt over kretsledere finner du på vår kretsside, med egne sider for hver krets.
  2. Ta direkte kontakt med en av våre nasjonale forkynnere for å avtale møte: