-

Vellykket kretsårsmøte på Finnøy

Finnøy viste seg fra sin vakreste side søndag 07. april da Stavanger krets av Israelsmisjonen holdt årsmøte.

Solen strålte, noe som så ut til å smitte over på alle deltakerne! Omtrent 70 var påmeldt, men det var flere til stede, både i gudstjenestene og på NLMs vakre leirsted Utsyn utover dagen og ettermiddagen. Sokneprest i Hinna, Arne Berge, ble valgt som ny leder av kretsstyret.

Kirkekontoret hadde velvillig lagt til rette for at stevnet kunne innledes med å delta ved ikke færre enn fire gudstjenester. I hovedkirken på Finnøy, Hesby kirke, forrettet sokneprest Anders Kvalevåg, og Finnøy kirkekor og misjonssekretær Paul Odland deltok. I Fogn kirke forrettet Arne Berge. I Sjernarøy kirke var Jan Arnstein Liknes og Roy Throndsen. I Talgje kirke deltok Per Larsen. Resten av kretsårsmøtet foregikk på Utsyn.

Delegatene kunne glede seg over en liten økning i inntektene, og til like en pen nedgang i kostnadene. Netto resultatet ble kr 2 481 541; som utgjorde en økning fra året før på kr 103 623,-. Misjonssekretæren er den eneste ansatte, men kretsen disponerer en lang rekke DNI-ambassadører og andre frivillige. For tiden er det 25 foreninger innen kretsen, og man har samarbeidsavtale med ti ulike menigheter. Også i år er målsettingen for kretslotteriet 500 000 kr. Årsmøtet ble orientert både om Shalom-turene, besøket av kretsmannskoret fra Bergen i mai, årets sommerstevne i Grimstad, og weekenden som skal være på Sola i september.

Ingvar Skavland Idsø, Hellvik, gikk av som leder i styret. Arne Berge, Hinna, ble den nye styrelederen. Han satt i styret fra før. Anne Moi Bø, Randaberg, og Trond Bø, Madla, gikk også ut av styret. Inn i styret kom Per Dagfinn Holum, Åkra; Marta Hammersland, Stavanger, og Rita Bårdsen Førland, Aksdal. Børge Løype, Skjold, ble første vara.

Etter det formelle årsmøtet holdt tidligere misjonssekretær Per Larsen bibelforedrag med overskrift: Mitt rike er ikke av denne verden. Det var sang av Unni Sæves Vignes.

Til sammen under de fire gudstjenestene og samlingen på Utsyn ble det gitt omtrent 30 000 kr til misjonen.

Organisasjoner