-

Nordmenn på tur

Flere hundre norske turister er innom Haifa og Beit Eliahu i året

Å ta imot turistgrupper på tur i Israel er en del av jobben til både Shmuel Aweida og meg. Han som pastor i Beit Eliahu og jeg som informasjonsmedarbeider i Den norske Israelsmisjon. På høsten, rundt løvhyttefesten, og i påsken er det høysesong for besøk.

I løpet av et år er det flere hundre norske turister som er innom Haifa og Beit Eliahu. Og vi er glade for alle de som velger å legge turen innom oss. I tillegg til å besøke historiske og hellige steder, som slike gruppeturer vanligvis har som hovedhensikt, er det mange som også gir uttrykk for at de setter pris på et møte der de får informasjon om de troendes situasjon i Israel.

Det er mange som er engasjert i Israel og Midtøsten, og det viser seg også på disse samlingene, der vi ofte får gode samtaler om hva som er det viktigste å bidra med. Og både Beit Eliahu og Den norske Israelsmisjon ønsker å ha fokus på å gi Jesus, fredsfyrsten, tilbake til de som først fikk høre om Ham. Det er det viktigste vi kan bidra med.