-

MKR og Midtøsten 1

"Mellomkirkelig Råd står i fare for at de konkrete tiltakene man går inn for, kan virke mot den hensikten man erklærer at man har," kommenterer Johansson i denne artikkelen.

Israelsmisjonens stedlige representant i Israel, Andreas Johansson, utfordrer Mellomkirkelig Råd i forhold til deres Styringsdokument for Midtøsten for årene 2012-2014 (SDMØ) .
Er det samsvar mellom alle de gode intensjonene og de konkrete tiltakene Styringsdokumentet lister opp?
Er Mellomkirkelig Råds relasjoner og allianser tilstrekkelige for å formidle et "sannferdig bilde" av situasjonen?
Han tar for seg misjonsoppdraget, fredsarbeidet, kirkens forhold til det jødiske folk, landløftene og han har en refleksjon rundt forholdet mellom makt og etikk.

Les mer her...

Relaterte artikler
Relaterte dokumenter