Velsign barna

Har dere noen gang gjort det i hjemmet?

Fortell barna kort om hva velsignelse betyr og si at du gjerne vil be om velsignelse for dem. Dette må ikke tvinges på dem, men hvis de ønsker det – er det fint å legge en hånd på hodet til hvert enkelt barn (eller foreldrene hver sin hånd)  og be en kort velsignelsesbønn eller bruk den aronittiske velsignelsen som du finner i 4.Mos. 6, 24-26.

La det være glede rundt dette, og om et barn ikke har lyst eller slår seg vrang akkurat da – er det din oppgave å leve velsignelsen ut for ham eller henne. Gud har den samme kjærligheten til dette barnet, og har gitt deg gaven og tilliten til å leve ut Hans kjærlighet slik at barnet gjennom det kan bli kjent med Han. 

 

Velsign barna