MKR og Midtøsten 2

... Man må leve seg inn i verdensbildet og de handlingsalternativene folk har, før man uttaler seg om hvor moralsk gode eller dårlige de måtte være, ...

Dette er del 2 av artikkelen der Israelsmisjonens stedlige representant i Israel, Andreas Johansson, utfordrer Mellomkirkelig Råd i forhold til deres Styringsdokument for Midtøsten for årene 2012-2014 (SDMØ).
Er det samsvar mellom alle de gode intensjonene og de konkrete tiltakene Styringsdokumentet lister opp?
Er Mellomkirkelig Råds relasjoner og allianser tilstrekkelige for å formidle et "sannferdig bilde" av situasjonen?
Han tar for seg misjonsoppdraget, fredsarbeidet, kirkens forhold til det jødiske folk, landløftene og han har en refleksjon rundt forholdet mellom makt og etikk.

Les "MKR og Midtøsten 2" her.

Relaterte artikler
Relaterte dokumenter