-

Richard Wurmbrand - Martyrenes røst

Richard Wurmbrand satt 14 år i rumensk fengsel for sin tros skyld. Han ble torturert og truet på livet til å oppgi sin tro, men jøden som i sin tid hadde planer om en politisk marxistisk karriere kunne ikke oppgi troen på Jesus Messias

Richard Wurmbrand - Martyrenes røstFoto:DNI-ArkivDet vakte betydelig oppmerksom da en av Romanias største aviser i samarbeid med det nasjonale TV-selskapet høsten 2006 gjennomførte en ”folkeavstemming” om hvem som er den største og mest kjente rumener gjennom tidene. Den jødekristne lutherske presten Richard Wurmbrand endte på femte plass, og passerte dermed både store statsledere og kjente idrettsstjerner. Både var han jøde, og i tillegg evangelisk kristen prest. Blant de 360.000 som avgav stemme, fikk Wurmbrand hele 48.000.

Richard Wurmbrand satt 14 år i rumensk fengsel for sin tros skyld. Han ble torturert og truet på livet til å oppgi sin tro, men jøden som i sin tid hadde planer om en politisk marxistisk karriere kunne ikke oppgi troen på Jesus Messias som han møtte i 1938. Det var en eldre landsbysnekker, Christian Wölfkes, som i flere år hadde bedt om å få lede en jøde til tro på Jesus, som ble det redskap Gud brukte i møte med Sabina og Richard Wurmbrand.
 
Wurmbrand ble ordinert til prestetjeneste, først i den anglikanske og siden i den lutherske kirke i Buchuresti. I noen år samarbeidet han nært med Den Norske Israelsmisjons misjonsprest Magne Solheim. Solheim beskriver selv den skjebnesvangre dagen da Wurmbrand ble arrestert:
 
Den 29. februar 1948, ein søndag føremiddag, gjekk Wurmbrand heimanfrå, han skulle til misjonshuset vårt. Eg skulle ha gudsteneste om føremiddagen, og han skulle tala om ettermiddagen. Til vanleg kom han som ”ein vind” inn på kontoret mitt ei tid før gudstenesta skulle ta til, sa nokre ord, tok fram nokre bøker frå bokhylla, sette seg ved eit bord og bladde i dei medan eg sat og mediterte over preika mi. Men denne morgonen var det så uhyggjeleg stilt. Då eg var komen på preikestolen, såg eg spørjande og uroleg på fru Wurmbrand som sat nede ved døra, og ho såg med store augo på meg. Vi tala saman då gudstenesta var slutt, men begge visste vi like lite om kvar det hadde vorte av han. Korleis det gjekk til, fekk vi vita mange år seinare. På vegen hadde han vorte ”snappa opp” og køyrd bort. I dei dagar var det ikkje uvanleg at folk gjekk heimanfrå, men ikkje kom att.
 
I 1964 ble Wurmbrand løskjøpt fra rumensk fangenskap for 10.000 dollar etter nært samarbeid mellom den Norske Israelsmisjon og den internasjonale jødekristne allianse. Den norsk-rumenske jødinnen Anutza Moise gjorde i denne sammenheng en stor innsats.
 
Wurmbrand var en omstridt person, og flere norske kirkeledere var kritiske til hans kraftige kritikk mot kirkeledelsen i Romania og deres samarbeid med de kommunistiske myndighetene. De mente han overdrev. Men Wurmbrand kunne gjennom sårmerkene på sin kropp og sine egne erfaringer vitne om torturens brutalitet mot dem som ikke kunne la være å fortelle om sin tro på Jesus. Etter at han kom fri fra fangenskap og tortur, ble det han livskall å være martyrenes røst.
 
Wurmbrand har mange ganger besøkt Norge og vært gjest hos Den Norske Israelsmisjon og Norsk Misjon i Øst. Han har også flere ganger besøkt vårt arbeid i Israel, og fikk i 1990 lov å vende tilbake til Romania.
 
I fjor var det 100 år siden Wurmbrand ble født. Hans fødselsdag ble feiret gjennom en storstil markering i Romania, der også hans sønn, Michael, var til stede.
 
 
Sjekk også ut disse linkene: