-

Postkort og brukte frimerker gull verdt.

Kaster du gamle konvolutter, postkort og frimerker?

Postkort og brukte frimerker gull verdt.Foto:DNIKaster du gamle konvolutter, postkort og frimerker? Det er dumt, for dette kan gi ekstra inntekt til misjonen. Israelsmisjonens frimerkefond kunne i 2009 dele ut stipend på kr. 16.000 til messianske jøder som trenger støtte til videre utdanning. I alt 13 studenter fikk støtte.

Det var Inger Marie og Odd Deram som tok initiativ til fondet for snart 50 år siden. Inntil 80% av renteinntektene benyttes hvert år til stipend. Frivillige medarbeidere sørger for at frimerker blir sortert og omsatt til best mulig pris.

Brukte frimerker er altså gull verdt. Men det er også konvolutter, postkort og julekort. Alt som har samlerens interesse og verdi kan omsettes. Ofte er stempelet like viktig som selve frimerket. For verdiens skyld er det derfor en fordel at frimerket ikke klippes fra kort eller konvolutt.  Hvis du vil bli kvitt gammel julepost, kan vi omsette det i stipendmidler til messiansk lederopplæring