-

Purim-fest i Moskva

Det var høy stemning, løftede hender og uvanlig mye dans da fellesskapet av messianske jøder nylig arrangerte konferanse og purimfest i Moskva .

Dette er andre året 8 messianske organisasjoner med ulik profil og strategi samarbeider om et slikt felles arrangement. 250 deltakere opplevde en tettpakket torsdag med program fra morgen til kveld. Her var seminarer og foredrag, lovsang og folklore, jubel og dans, måltidsfellesskap og relasjonsbygging. Det hele ble avsluttet med storstilt purimfest der fortellingen om dronning Ester og den onde Haman ble lest fra begynnelse til slutt. Og hver gang Hamans navn ble nevnt, buet og trampet folket samlet.

Purim-fest i MoskvaVåre medarbeidere Alexey og Nikolaj Foto:DNI/Rolf Gunnar HeitmannPurim-fest i MoskvaGod stemning!Foto:DNI/Rolf Gunnar HeitmannPurim-fest i MoskvaNikolaj leder lovsangenFoto:DNI/Rolf Gunnar HeitmannAlexey Shepelev, luthersk prest og leder av vår søsterorganisasjon i Russland, var blant initiativtakerne. Selv om det er en viss uenighet om profilen på slike konferanser, ser Shepelev det som verdifullt at mennesker som har en felles visjon for det jødiske folk og Israels frelse kommer sammen.

Selv om dette var et Moskva-arrangement, kom det deltakere fra Ural i øst til St. Petersburg i vest. En dansegruppe fra Svartehavsregionen hadde også tatt veien, og vår samarbeidspartner i Minsk, musikeren og komponisten Nikolaj, hadde krysset grensen fra Hviterussland.

En god blanding av Jesus-troende jøder og russiske kristne klappet takten sammen og deltok aktivt i dansen når lovsangsteamet spilte opp. En lang rekke av deltakere løp arm i arm mellom benkeradene, og gledet seg over fellesskapet. Flere ikke-troende jøder var også invitert med på kveldens fest, og så ut til å finne seg vel til rette blant evangelistene og de andre fromme.

Generalsekretæren i Den Norske Israelsmisjon var invitert til å holde historisk foredrag om kristent arbeid blant jøder i Europa. Mange tok kontakt for å vite mer om arbeidet, men også for å få råd om hvordan de selv kunne dele evangeliet med jøder. Prinsipperklæringen vår, som er oversatt til russisk, vakte interesse hos mange.

En ung jødisk jente fra Ural var ny student i Moskva. Hun hadde meldt seg inn i den jødiske studentforeningen, og ville gjerne lære mer om hvordan hun kunne være et vitne for sine med-studenter.

Olga fortalte at hun kjente seg ensom i sitt engasjement for jødene. Hun hadde snakket med pastoren sin flere ganger, men fikk ingen støtte. Han er så negativ til alt som har med Israel å gjøre, fortalte hun. Olga er en kreativ kvinne og har startet sin egen lille virksomhet, Tabernacle Creative Ministry. Gjennom sang og dans ønsker de å skape interesse blant kristne for det jødiske folk, og samtidig formidle evangeliet til jøder. Olga ba om oss om hjelp til å påvirke menighetene i sør-Russland til å se sitt ansvar for jødene.

For predikanten fra vest gjorde det ekstra inntrykk å møte Juliana. Hun fortalte at hun hadde hatt en drøm der hun så en avis eller et tidsskrift oppslått. Hun klarte ikke å lese hva som stod der, men øverst stod navnet Heitmann. For henne var det et helt ukjent navn. Noen dager senere kom brosjyren for konferansen i posten, og der så hun navnet igjen. Hun skjønte da sammenhengen. På konferansen møttes vi. Juliana har tidligere vært en aktiv evangelist, men nå hadde hun satt på pauseknappen. Hun har spurt Herren etter veien videre, og konferansen ble en inspirasjon for henne til et fornyet engasjement for det jødiske folk.

Den Norske Israelsmisjon støtter nå radioarbeid på russisk via internett.

Du er velkommen til å gi din støtte til dette arbeidet!