-

Gudgitt livshjelp

Pinsedag og Åndens utgytelse skjedde under jødenes feiring av shavuot.

Gudgitt livshjelpJødisk shavuot:
Historisk sett feirer man overrekkelsen av de ti budene på Sinaifjellet. På landbrukssiden minnes man den tiden da de første fruktene ble høstet og tatt med til Tempelet. Det er utrolig å se gleden over å ha fått budene, erkjennelsen av at budene er gode for oss, der de danser med torahrullene inne i synagogen og i gatene utenfor.

Det er en viktig sammenheng mellom Pesach (jødisk påske)  og Shavuot: ”På Pesach ble vi fysisk frigitt fra slaveriet, men overrekkelsen av Torahen på Shavuot frigjorde oss mentalt fra vårt fangenskap med avgudsdyrkelse og uærlighet”.

Hjemmene og synagogene pyntes med grønnsaker, som til en høsttakkefest. Dette er tiden for å høste hveten. Det er ikke lov å utføre arbeid på Shavuot. Det er en tradisjon at man er våken hele den første natten, der en studerer Torahen. En annen tradisjon er å spise minst ett melkemåltid i løpet av helligdagen. En, av flere, forklaringer på dette er knyttet til den gang jødene ble lovet landet Israel: De skulle få et land som "flyter med melk og honning". En morsommere forklaring er at de nettopp hadde fått Torahen der alle kosherreglene stod, og da de skulle spise fant de ut at de ikke hadde både melk- og kjøttallerkener ... (Kilde: DMT)

I Israel er det også vanlig at barna stiller opp utenfor synagogene og spruter vann på dem som kommer ut. Dette er et gledesuttrykk for vannet som har gitt liv og vekst, men gledesuttrykket synes ikke alltid like godt hos de som blir sprutet på… Det er nå likevel et herlig uttrykk for livsglede, som står i god sammenheng med gleden over Loven som er gitt.På Shavuot leser man Ruts bok.

Pinse og shavuot
Under denne høytiden var de redde og skjelvende disiplene samlet, og ble fylt med Den Hellige Ånd. Vi strever med å holde Loven, selv om den er god for oss. Da sender Gud sin Ånd og fyller oss med Åndens frukter (også verdt en ”høsttakkefest”) som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.  (Gal. 5,22-23) La oss benytte denne pinsehøytiden til å glede oss over Loven som Gud i sin godhet har gitt oss, og til å søke Han og bli fylt av Ånden – slik at menighetsfellesskapene og samfunnet rundt oss kan glede seg over fruktene. Loven og Ånden er Gud-gitt livshjelp.

Pinsedagens prekentekst er Joh 14,15-21:
15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»