-

Nytt styre for Ebenezerhjemmet

Valget er historisk, fordi det innebærer at ansvar og myndighet for driften av hjemmet nå er overført til et valgt styre der flertallet utgjøres av lokale medarbeidere. Det internasjonale styret vil i en overgangsfase fortsatt ha et visst ansvar, men fra 2012 er dette helt overlatt til de lokale.

Det er nå valgt nytt styre for Ebenezerhjemmet i Haifa. Pastor Samuel Aweida fra Beit Eliahu-menigheten skal lede styrets arbeid.

Valget er historisk, fordi det innebærer at ansvar og myndighet for driften av hjemmet nå er overført til et valgt styre der flertallet utgjøres av lokale medarbeidere. Det internasjonale styret vil i en overgangsfase fortsatt ha et visst ansvar, men fra 2012 er dette helt overlatt til de lokale.

Nytt styre for EbenezerhjemmetDet nye styret for Ebenezerhjemmet (fra venstre): Rolf Gunnar Heitmann, Hanan Lukatz, Samuel Aweida (styreleder), Leiv Roald Thu, Andrew Bar-Oz, Ruth Denlinger og Ulrich Laepple.Det var en viss usikkerhet, men samtidig stor optimisme som preget generalforsamlingen for Ebenezerhjemmet i Haifa nylig. Generalforsamlingen består av enkeltmennesker og representanter for partnerorganisasjonene. Generalforsamlingen kunne dette året ta opp 7 nye medlemmer som alle uttrykte et sterkt engasjement for diakonalt arbeid blant eldre i Israel. Det er lenge siden hjemmet har hatt så mange entusiastiske støttespillere og et slikt bredt nettverk med menigheter i Israel. Dette gir seg også utslag i økte økonomiske bidrag fra de lokale. Ebenezerhjemmet vil likevel i lang tid fremover være avhengig av støtte fra Den Norske Israelsmisjon og våre misjonsvenner.

Generalsekretæren i Den Norske Israelsmisjon er bedt om å lede et strategiutvalg som skal arbeide med Ebenezerhjemmets fremtid. Flere fagpersoner og lokale ledere er knyttet til utvalget som vil levere sin innstilling for neste års generalforsamling. Det er allerede antydet at Ebenezer vil styrke sin rolle som diakonalt kompetansesenter og utvikle en utadrettet diakonal tjeneste overfor de lokale menighetene.