Nikolai Haskin og Guro Kvakestad med misjonssekretær Paul Odland i midten. Det ble også tid til litt sightseeing innimellom møter og fester. Blant annet fikk gjestene se de tre sverdene i stein, rett utenfor Madlaleiren, og både Hitlertennene på Brusand og Gloppedalsura (på vei mot Byrkjedal og Gilja) er sterke og synlige minner om en tid da vårt land var okkupert.
Nikolai Haskin og Guro Kvakestad med misjonssekretær Paul Odland i midten. Det ble også tid til litt sightseeing innimellom møter og fester. Blant annet fikk gjestene se de tre sverdene i stein, rett utenfor Madlaleiren, og både Hitlertennene på Brusand og Gloppedalsura (på vei mot Byrkjedal og Gilja) er sterke og synlige minner om en tid da vårt land var okkupert.

Sterke inntrykk etter besøket

Vi sitter igjen med mange sterke inntrykk etter besøket av Nickolai Haskin. Musikeren, sangeren og pastoren fra Minsk var kretsens gjest fra 17. til og 19. september. I løpet av disse dagene ble det lagt til rette for fire samvær; ett formiddagstreff på Karmøy og Messiasfester om kvelden både i Aksdal, Hellvik og Gilja.

Redaktør av Misjonsblad for Israel, Guro Kvakestad, ledsaget Haskin og tolket ham. Hun er kanskje den eneste, i alle fall av ansatte, innen Israelsmisjonen som behersker russisk. Fremmøtet var godt på alle fire samlingene; særlig oppmuntrende var det på Gilja siste kvelden! Både der og ellers opplevde vi at folk kom fra nabobygder og –kommuner, ja enda lenger borte fra, fordi de ville møte og høre Haskin. En varm takk til alle som bidro til disse fire samlingene, enten det var med skyss, losji for gjestene, festledelse, servering, PR og mye annet som skulle på plass!
Haskin hadde en avdeling først, med mye frisk sang og musikk. Måten han trakterte pianoet på, imponerte flere. Og stemmen bærer godt! Mange av sangene var kjente, i alle fall melodiene, slik at det var lett for forsamlingene å synge med. I del to fortalte han om sitt liv, fra barndommen av; hvordan Gud har ledet ham frem til den tjenesten han har i dag, som pastor i en menighet i Minsk, inkludert både radioarbeid og diakoni. Haskin har opplevd at Gud har helbredet ham for sykdom to ganger, og blir aldri ferdig med å takke ham for alle disse velgjerningene. Han fortalte også om situasjonen i hjemlandet, og de utfordringene troende mennesker står overfor, og han formante sterkt til at vi måtte be for ham, for menighetene og bidra til at jødene, hans eget folk, skal få høre og ta imot frelsesbudskapet.
Stavanger krets er takknemlig for at vi var en av tre kretser som ble prioritert, da det ble avtalt at Nickolai Haskin skulle besøke Norge!
 

Relaterte artikler
Organisasjoner