-

Sæter, Ingunn Gidske

Misjonsbutikken Tabita
Bergen krets
Tlf: 55 20 11 71
bergen@israelsmisjonen.no