-

Veien videre

Strategi handler om veien mot målet. Hva må vi i Israelsmisjonen gjøre for å være aktuelle og vitale i fremtiden?

Veien videreIllustrasjon: Oddny HetlandSommeren er forbi, og blikket er løftet mot et nytt semester. I bagasjen har vi med oss et strålende landsmøte. Dagene i Stavanger var preget av sommer og sol, godt felleskap, god forkynnelse og mye påfyll til både unge og gamle.

Vi har også fått spennende rammer for veien videre. Strategi og målsetninger for de neste ti årene er vedtatt. Strategi handler om veien mot målet. Den sier noe om hva vi må gjøre for å nå våre mål. Hva må vi i Israelsmisjonen gjøre for å være aktuelle og vitale i fremtiden.

Vi ønsker at visjonen Evangeliet tilbake til jødene også i fremtiden skal høres tydelig. Vi ønsker å skape engasjement blant nye mennesker for denne visjonen, være en organisasjon som preger norsk kristenliv med den arven og det oppdraget vi har fått del i, og på den måte bidra til forankring og fornyelse blant kristne i Norge.  

Det vi gjør i dag får konsekvenser for det som ligger foran. Vi må derfor ha en plan om hvor vi vil hen i det lange løp, det gir oss muligheten til å styre mer målretta nå. Samtidig er det viktig å ha noen grunnleggende verdier som rettesnor på veien: Kompetanse, frimodighet, forsoning, åpenhet, nærhet og felleskap - ligger som en bevisstgjørende ballast i bunn av alt vi gjør. Det preger måten vi tenker på og hvordan vi jobber.

Vi ønsker å være grundige, derfor er kompetanse på bl.a. teologi og Jesustroende jøders situasjon viktig. Vi er opptatt av forsoningens perspektiver mellom Gud og mennesker og mennesker imellom, både i forkynnelsen og i det kristne livet. Vi ønsker at våre fellesskap i Norge og på misjonsmarken skal være preget av nærhet og åpenhet slik at vi blir utrusta til tjeneste og får påfyll til eget liv. Liv og lære, kall og tjeneste henger sammen vi kan oppsummere Israelsmisjones kall og tjeneste på følgende måte:

Vi ønsker med kjærlighet og respekt å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

De lange linjene ligger i strategidokumentet. Nå fortsetter jobben med å materialisere og konkretisere dette slik at det blir til handling. Les dokumentet, bli engasjert av det og bli med på veien videre!

Olav Lende
Markedsansvarlig
Den Norske Israelsmisjon

Relaterte dokumenter