-
Kommentar

Heia, heia!!!

Konflikten i Midtøsten kan fra en side minne om en idrettstevling. Folk kjøper Palestinaskjerf og Israel t-skjorter som supporterutstyr, og heier ensporet på sitt favorittlag med en upåklagelig innsats.

Heia, heia!!! Resultatet er større avstand, steilere fronter og ekstraomganger.

Gjennom Bridgebuilders har jeg lært at en genuin kjærlighet til Israel og det jødiske folk ikke utelukker empati og omsorg for palestinerne og deres situasjon. Ja, langt mer enn dette – Jeg har erfart kjærlighet til mine palestinske trossøsken! Jesus gav sine disipler et nytt bud om å elske hverandre. Dette budet overstyrer alt for oss som er i Kristus.

Å jobbe for fred og forsoning med utgangspunkt i en av verdens sterkeste motsetningsforhold forutsetter en viss porsjon ydmykhet. Å fremme Kristi legemets synlige enhet i Midtøsten er heftige saker! I en hverdag som bærer preg av håpløshet, vitner vi om håp. Der mørke og motløshet rår, demonstrerer vi verdens lys og Guds fred, og der isolasjon og avstand er blitt normalen, forsoner Kristus jøde og hedning (det bibelske uttrykket for ikke-jøder).

Vi gleder oss over de enkeltpersoner og menigheter som har gitt og gir sin støtte til arbeidet med Bridgebuilders. Takk til dere som heier oss frem i bønn og givertjeneste. Heia, heia!!! Vi ser frem til sammen å høste gode resultater.