-

Trøndelag krets

Kretsens grenser faller sammen med Nidaros bispedømme, altså fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Arbeidet er variert og møtepunktene mange.

Besøk hovedsiden til Trøndelag krets

Kort om Trøndelag krets:

 • Har et kretsstyre som har utarbeidet sin egen strategi- og langtidsplan, der oppgaver og utfordringer er konkrete mål for arbeidet i kretsen.
 • Har engasjerte frivillige og ledere som gjerne vil nå lenger ut blant folk i Trøndelag og formidle Israelsmisjonsansvaret.
 • Har møtevirksomhet lagt til rette av foreninger og kontaktpersoner.
 • Samarbeider med menigheter og bedehusforeninger.
 • Deltar i Samarbeidsrådet for Menighet og Misjon i Nidaros.
 • Har flere samarbeidsavtaler med menigheter.
 • Tilbyr program om Israel / Israelsmisjon for alle aldersgrupper.
 • Arbeider med nye og spennende møteformer, som temadag i Trondheim noen ganger i semesteret.
 • Har en rekke frivillige forkynnere.
 • Har åtte registrerte foreninger / grupper for Israelsmisjonen.
 • Arrangerer et par weekender i året, - en av disse er kretsmøte.
 • Har tradisjonsrikt julesalg i Trondheim.
 • Har god kontakt med arbeidet i Israel gjennom utsendinger og volontører.
 • Innbyr årlig til Shalomtur.
 • Ser som sin største utfordring å rekruttere flere yngre mennesker med sans for misjon til det jødiske folk.