-

Bergen krets

Kretsen ble grunnlagt i 1919 og dekker Hordaland fylke. Det er rundt 15 foreninger og rundt 100 kontaktpersoner og frivillige medarbeidere i kretsen.

Besøk hovedsiden til Bergen Krets

Foruten møter rundt om på bedehusene arrangerer kretsen Israelseminar, påskemåltid, kvinneweekend, kretsårsmøte, lotterier, høstbasar, formiddagstreff med mer.

Ansatte og frivillige medarbeidere deltar også på møter og arrangement i regi av andre organisasjoner og menigheter.

De ansatte er reiseledere på turer til Israel.

Misjonsbutikken Tabita, som selger et stort utvalg produkter fra Israel, administreres fra kontoret i Bergen. Der finner du forskjellige hudpleieprodukter, oliventregjenstander, smykker og mye annet.

Kretskontorets åpningstider er hverdager kl. 09.30 – 14.30.

Bergen krets driver også bruktbutikken Mamilla. Der selges gjenbruksvarer av mange slag: bøker, møbler, klær, kopper og krus, fat og tallerkener og nips i forskjellige varianter. Butikken drives av frivillige medarbeidere under ledelse av Elbjørg Therkelsen.

Åpningstidene er hver dag kl. 11 – 17 og lørdag kl. 11 – 15

Varer som en ønsker å gi, kan leveres i åpningstiden eller etter avtale med
Elbjørg, tlf. 481 44 313 eller 404 32 457.

Arbeidet i kretsen ledes av en styringsgruppe som består av 6 medlemmer satt sammen av 2-3 medlemmer som velges på kretsårsmøte, tidsgivere, misjonsrådgiver i kretsen og andre som styringsgruppa finner naturlig å inkludere i dette arbeidet.

Leder av styringsgruppen er p.t. Paul Eknes.

Adresse for Kretskontoret og Mamilla:
Fjøsangerveien 45, 5054 BERGEN
Telefon: 404 32 453
E-post: 
bergen@israelsmisjonen.no