-

Sørlandet krets

Sørlandet krets strekker seg fra Telemark grense i øst til og med Lyngdal i vest med dalene innenfor. Velkommen til vårt kontor og Misjonsbutikken Tabita i Sørlandsparken!

Besøk hovedsiden til Sørlandet krets

Vi ønsker velkommen til vårt kretskontor i Sørlandsparken! Her er vi å finne i Sørlandstunet fra 1. desember 2019. Misjonsbutikken Tabita har også sitt hovedlager og utsalgssted på samme adresse. 

Vi leier lokalet av Det Norske Misjonsselskap, som har både regionkontor og NMS Gjenbruk her. 

Ellen Raen er ansatt i 30 % stilling som misjonsrådgiver i Sørlandet krets og arbeider sammen med kretsstyret og andre frivillige medarbeidere for å styrke og fremme engasjementet for det jødiske folk blant sørlendingene. Leder av kretsstyret er Inger Kvestad. Ellen Raen har også 70 % stilling som ambassadørkoordinator på landsplan, med base på kretskontoret. Her er oppgaven rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere over hele landet i nært samarbeid med kretsstyrer, styringsgrupper og lokale foreninger og grupper. 

Maine Lied er ansatt i 20% stilling som lageransvarlig for Misjonsbutikken Tabita.

Virksomheten i kretsen skjer både ved egne arrangement og i samarbeid med andre organisasjoner. Vi arbeider for at Israelsmisjonen skal ha sin naturlige plass i menighetene i og utenfor Den norske kirke og i bedehusfellesskap og forsamlinger.

Kontaktpersoner tilrettelegger for møter. Kristiansand Israelsmisjon har åpent møte hver første tirsdag i måneden unntatt i juli og august.

Nyhetsbrev sendes ut fire ganger pr. år til alle som ønsker å motta det. 

Det holdes kretslotteri hver høst.

Vi ønsker å vekke til ansvar for å dele evangeliet med jødene. Videre ønsker vi å fremme vennskap med det jødiske folk og bekjempe antisemittisme. Vi bruker aktivt de bibelsk-jødiske høytidene i undervisning og forkynnelse om våre åndelige røtter. Hver høst er vi med på markering av Krystallnatten.

Kontaktinformasjon:

Adresse:
Den Norske Israelsmisjon, Sørlandet krets
Barstølveien 50 A
4636 Kristiansand

Tlf.: 404 32 450
E-post: sorlandet@israelsmisjonen.no