”MØTEVEKA” 2013

VELKOMMEN TIL OTRØY KYRKJE OG BETANIA BEDEHUS

Her er programmet: 
 

Torsdag 31. Oktober kl.19.00 i kyrkja.
”Hvorfor drive misjon blandt jøder?”
Erling Neerland vil belyse temaet.
Sang av Dagrunn Misund

Fredag 1. November kl. 19.00 i kyrkja.
”Be om fred for Jerusalem” Terje Bakke taler og forteller fra Israel.
Fløytespill av Elin Støle. Lokal sang-gruppe.

Lørdag 2. November kl. 16.00 på bedehuset.
Familiesamling/”Løvhyttefesten ”Barna får være med å bygge løvhytte sammen med Bjørg og Terje Bakke. De vil også fortelle om den jødiske skikken med å bygge løvhytte. Sang av Victoria Misund Aasmyr med flere. Servering.

Kl. 19.00 Ungdomskveld på bedehuset.

Søndag 3. November kl. 11.00 i kyrkja.
Gudstjeneste ved Barlaup. Terje Bakke deltek.

Alle samlingene er i samarbeid med Den norske Israelsmisjon og soknerådet/misjonsutvalget og det blir anledning til å gi en gave til misjonen i alle samlingene.

 

Organisasjoner