-

Israelsmisjon i Afrika

I disse dager er over 4000 evangeliske kristne fra alle verdenshjørner samlet til misjonskonferanse i Cape Town, Sørafrika.

Israelsmisjon i Afrika Det er nærmest en forsmak på himmelen å delta i dette fargerike fellesskapet og høre lovsangen lyde på alle tungemål.

Her står de sammen: Flyktningen og biskopen, den forfulgte kristne som må skjule sin identitet og misjonslederen, den fattige og den rike, den mørke og den hvite. De holder rundt hverandre, og danser forsiktig sammen når forsangere fra alle kontingenter leder an i sangen: God is on the move – Gud er i bevegelse!

Mange nye vennskap og kontakter knyttes, og det har vært ekstra spennende å merke interessen for Israel og det jødiske folk. På seminarene om misjon blant jøder finner vi også mange afrikanere. En kirkeleder fra Zambia, som jeg er blitt venn med, uttrykte stor takknemlighet for Israelsmisjonens arbeid.

- Vi er jo forenet med det jødiske folk gjennom troen på Jesus, sa han. Derfor må vi også be for dem. Så holdt han en liten bibeltime for meg over Efeserbrevet, kapittel 2 om at vi som var utestengt fra borgerskap i Israel, er blitt deres medborgere.

Da jeg presenterte Israelsmisjonens arbeid i Israel, fortalte hans zambiske medvandrer og pastor:
- Vi har kommet hit til konferansen for å lytte til hva Gud vil bruke oss til.  Nå vil vi oppfordre våre menigheter til å be for dette arbeidet og støtte det. Vi har 1500 menigheter i Zambia.

Har vi fått en avdeling av Den Norske Israelsmisjon i Zambia? Jeg vet ikke, men dette er bare ett av mange eksempler på den nysgjerrighet og det engasjement jeg møter. Hvorfor skulle vi ikke utfordre de unge kirkene i sør og øst til å være med i dette arbeidet?

- Jeg planlegger tur til Israel for min menighet, sa den brasilianske pastoren. Vi ønsker å møte de lokale troende i Israel. Er det mulig?

For første gang fikk han møte jesustroende israelere og palestinske kristne, og knytte de kontaktene han var ute etter. Og selvsagt fikk han også med et eksemplar av Israelsmisjonens prinsipperklæring.

Nettopp vitnesbyrdene fra Shadia Qubti fra Nasaret, tidligere Bridgebuilder-deltaker, og Dan Sered fra Tel Aviv gjorde sterkt inntrykk på mange. En araber og jøde som står sammen på scenen og taler vel om hverandre, og samtidig understreker nødvendigheten om å stå sammen for at vitnesbyrdet om Jesus skal nå ut til hele Israel og i De palestinske områdene.

Lausannekonferansen for verdensmisjon og evangelisering har gitt oss mange vitnesbyrd som bekrefter konferansens hovedtema: Gud har i Kristus forsonet verden med seg selv.

Se video:

Shadia Qubti og Dan Sered - sterke ord om forsoning...