-

Ordets Venner = Bordets Venner

Har du tenkt på hvor ofte vi finner Jesus ved bordet? Som sant menneske hadde nok Jesus sitt daglige behov for fysisk føde. Men bordet uttrykker noe mer: Her styrkes og utvikles det menneskelige fellesskapet. Måltidet åpner også for den gode samtale. Her finner Jesus oss.

Ordets Venner = Bordets VennerSabbatsmåltid i Beit EliahuJesus brukte tid ved bordet. Her møtte han mennesker i deres behov og lengsler. Her gjorde han sine tegn og under og ledet mennesker til ny åndelig erkjennelse og nytt liv. Det skjedde da han dekket bord for 5000 på det store friluftsmøtet i Galilea, men også da han inviterte seg selv til det private måltidsfellesskapet med Sakkeus. Det skjedde på bryllupsfesten i Kana, men også i undervisningssamtalen ved måltidet i Emmaus.

Vi vil bruke bordet. Som uttrykk for fellesskap og som middel til å formidle Jesus til det jødiske folk i dag. I menigheten Beit Eliahu forandres menighetssalen én gang i måneden til festsal. Sabbatsbordet dekkes. Det betyr ikke mindre forkynnelse, men en annerledes mulighet til å smake og høre at Herren en god. Samtidig gir dette også en god anledning til å invitere nye med i menigheten.

Et godt bord krever også et godt kjøkken. Det er her du og jeg kan bidra. I de 40 årene senteret i Haifa har vært i bruk, har det knapt skjedd noen fornyelse av bygget. Nå kreves et utvidet og bedre kjøkken som kan møte nye behov. Ombygging av kjøkkenet er alt i gang. Vi investerer en halv million kroner i dette prosjektet, penger vi i utgangspunktet ikke har. Sammen med nytt, større og anvendelig kjøkken, utvides og fornyes også kontorene.

I fjor utfordret vi deg til å bli med på et dugnadsarbeid i Tel Aviv. Kirketårnet ble reist, takket være mange og store bidrag fra ”Tårnets venner” i Norge. Mange bidro med store gaver. Nå utfordres du til å bli ”Bordets venn”, slik at Jesus på nytt kan møte sitt folk til fellesskap og fornyelse.

6. november markeres to store jubileer i Beit Eliahu: Det er 60 år siden menigheten ble grunnlagt, og 40 år siden kirkesenteret ble reist. Det blir 100 til sammen! Noen kan gi 10 kr per år, andre 100. La oss alle bidra med en stor dobbel jubileumsgave denne høsten!

Jesus delte Ordet og Bordet med Sakkeus. Den dagen ble Sakkeus frelst. Det fortelles at Jesus gikk inn til ham fordi også han var en Abrahams sønn. La Abrahams sønner og Saras døtre få møte Jesus ved bordet i Beit Eliahu.

Gi din gave!