-
Gisle Johnson-Instituttet i Budapest, Ungarn

Messianske jøder i Øst-Europa

Mange messianske ungarske jøder vet lite om sin jødiske bakgrunn, og noe av arbeidet blir derfor å fortelle disse menneskene om hva det vil si å være jøde.

 

 

Israelsmisjonen støtter ressurssenteret Gisle Johnsen-Instituttet i Ungarn, som driver kurs og holder foredrag for jøder, og forteller dem om deres jødiske røtter.

 

Mange messianske ungarske jøder vet lite om sin jødiske bakgrunn, og noe av arbeidet blir derfor å fortelle disse menneskene om hva det vil si å være jøde.

 

Gisle Johnsen-Instituttet ble etablert i 1991, og har som oppgave å informere kristne ungarske menigheter om deres ansvar for det jødiske folk, og å skape et fellesskap for jøder som tror på Jesus.

 

Instituttet holder årlig kurs for ungarske prester om kirkens jødiske røtter.

Ungarn er et rimelig land å arbeide i, men likevel trenger vi 60.000 kroner i året for lønn til den lokale lederen, til studiearbeid og bokutgivelser.

 

 

Kontakt Gisle Johnson Instituttet i Budapest:
E-post: angeza@mail.matav.hu

Adresse:
Gisle Johnson Institutt
Geza Endreffy
Szabadság ut 57
H-2040 Budaörs
UNGARN

Tel/fax: 00-36-23-414871