-

Stavanger krets

Det er 20 aktive foreninger og 10 menigheter med misjonsavtale i kretsen. Årlig arrangeres det i overkant av 100 misjonsmøter, gudstjenestebesøk eller andre typer arrangement og en stor del av disse er ved frivillige medarbeidere.

Besøk hovedsiden til Stavanger krets

Kretsen har et årlig lotteri som innbringer ca. 350 000,- og drives for en stor del av frivillige. Inntektene totalt ligger på omkring 3 million og i tillegg har det forekommet store testamentariske gaver. Samlede utgifter er ca 1/3 av ordinære inntekter.

Kretsen har en ansatt misjonssekretær i 100% stilling.

Kretsstyret ledes av Dagfinn Våge.

Organisasjoner