kontaktinfo stavanger krets

Kontaktinformasjon:

Den Norske Israelsmisjon
Stavanger krets
Nedre Dalgt. 9
4013 Stavanger
Tlf.: 51 89 33 65
E-post: stavanger@israelsmisjonen.no