Engasjer deg som DNI-ambassadør

Den Norske Israelsmisjon (DNI) vil gjerne invitere deg til å bli DNI-ambassadør. Dette er en tjeneste for frivillige der du kan velge mellom mange slags oppgaver, gjerne i fellesskap med andre.

Vi er opptatt av at du skal kunne bruke de evnene du har i tjeneste for misjonens sak. Du er verdifull for oss. Men like viktig er det at du opplever tjenesten meningsfull,og at du får noe tilbake.

Det er to måter å være DNI-ambassadør på:

 • Du kan være fritidsforkynner som reiser rundt på egen hånd og holder møter for DNI. To oppdrag i halvåret gjør deg til en DNI-ambassadør.
 • Du kan bli med i et team der alle har ulike oppgaver, disse vil variere fra det ene teamet til det andre, avhengig av hvilke sterke sider de forskjellige i teamet har.

Nederst på denne siden finner du en liste med eksempel på ting du kan bidra med.

Hva innebærer det å være ambassadør?

 • En DNI-ambassadør har inngått en fast avtale om å gjøre en tjeneste for Israelsmisjonen praktisk, administrativt eller som forkynner.
 • Du kan være individuell ambassadør eller du kan være del av et ambassadørteam.

Avtalen gjelder for to år om gangen. Det er selvsagt mulig å gå ut av avtalen tidligere om det skulle komme spesielle ting i veien. For oss er DNI-ambassadørene viktige for å spre vår sak, og engasjere enda flere for misjonens sak. Vi håper at du vil være med, og at du også vil oppleve det å være DNI-ambassadør både givende og fylt av glede.

Dette tilbyr DNI ambassadørene:

 • en årlig fellessamling med fellesskap og opplæring og møte med en misjonær
 • en kontakt minst hver 3. måned med oppfølging og veiledning
 • tilgang på ressurser til bruk i tjenesten
 • rabatt på en del varer fra misjonsbutikken Tabita
 • rabatt på en tur til Israel eller et annet av våre misjonsland hvert tredje år

Hvordan bli DNI-ambassadør?

Du kan enkelt og uforpliktende melde din interesse elektronisk så blir du kontaktet av oss for å bli enige om en avtale. Ellers kan du ta kontakt med nærmeste krets eller Den Norske Israelsmisjon sentralt.

Vil du ha flere opplysninger før du binder deg til en avtale, kan du ta kontakt med en i kretsstyret eller med vår ambassadørkoordinator Ellen Raen.

Eksempel på hva kan du bidra med:

 • forkynnelse
 • vitnesbyrd
 • gi informasjon fra misjonsarbeidet
 • styre powerpoint/prosjektor
 • være vert/vertinne – få folk til å oppleve seg velkommen og sett
 • ha misjonsbutikk
 • være forbeder (i benken eller direkte i forhold til mennesker)
 • spille piano, evt. annet instrument
 • fortelle gode historier/skape latter
 • dramatisere
 • pynte og evt. utsmykke lokaler slik at temaet for dagen framheves
 • lage noe som gir smaksorganene et møte med tekstene og temaet
 • være sjåfør
 • lære bort israelsk folkedans eller messiansk lovsangsdans
 • reklamere for Shalomtur
 • ta telefoner/skrive e-poster og få på plass møteavtaler
 • reklamere for Misjonsbladet, medlemskap og fast givertjeneste
 • lage måltid for ”bordets venner” – for eksempel sabbatsmåltid
 • lytte til menneskene du møter
 • møteledelse
 • loddsalg, basararbeid eller julemessearbeider


PS: Du kan krysse av for hva du kan tenke deg å bidra med, når du melder oss din interesse. Et engasjement som DNI-ambassadør favner selvsagt utover disse konkrete eksemplene. Vi avklarer i fellesskap hva din avtale til slutt innebærer.

Relaterte lenker