Kretsene

Det lokale arbeidet i Norge er organisert i kretser, geografisk fordelt i hele landet.

I Norge har Den Norske Israelsmisjon et landsdekkende nettverk av ansatte og tillitsvalgte.

Gjennom våre programområder

  • Forkynnelse og undervisning
  • Holdningsskapende arbeid
  • Tjenesteutvikling og nettverkssbygging

ønsker vi å invitere norske kristne inn i et spennende og aktivt engasjement i tjeneste for det jødiske folk. Gjennom Israelsmisjonens arbeid kan du også lære mer om den kristne tros jødiske røtter.

Israelsmisjonen har eget ungdomsarbeid gjennom return2sender.

Vårt turkonsept  Shalomtur tilbyr gruppereiser til Israel og andre land.

Vi tilbyr gjerne våre tjenester og vår kompetanse til din menighet eller gruppe og hjelper gjerne til med å etablere bibel- og støttegrupper.

Velkommen til å bli med i fellesskapet! Kretsarbeidet varierer i tilbud og form, men saken er den samme!

Relaterte lenker