-

Fra Hinna til Haifa

Utreisen til Idlands skal markeres i et jule- og misjonsmøte i Betlehem på Hinna, tirsdag 17. desember kl 1900

-Den 4. januar er det planen at vi reiser til Israel, nærmere bestemt til Haifa for å jobbe på Ebenezerhjemmet og Beit Eliahu.Vi skal være volontører og jobbe et halv år.

Dette forteller Signe og Peder Idland på Hinna. Stavanger krets av Israelsmisjonen gleder seg stort over dette. Det er flott å ha utsendinger!

-Siden jeg var liten, hadde jeg en tanke om å bli misjonær. Jeg utdannet meg som sykepleier, giftet meg med en bonde og vi fikk to barn. Vi har fått vært med i forskjellig misjonsarbeid her heime og vært åpen for Guds ledelse. Min mann og jeg har begge vært åpen for muligheten til å reise til et misjonsland for en kort periode, forteller Signe nå i adventtiden.

-Vi deler Israelsmisjonens syn og ønsker at det jødiske folk skal bli kjent med Messias. Derfor var det naturlig å ta kontakt med dem da vi kunne tenke oss å reise til Israel.

De forteller at ett vers fra 1 Kor 1 er noe de gjerne deler og tar med seg:  "Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap” (vers 23). Videre står det i samme kapittel:  ”Ikke mange vise etter menneskelige mål, men det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg.” Vil Gud bruke oss i Israel, er det på grunn av hans nåde.

-Hvordan skal dere bo, og hva oppgaver skal dere gå inn i?

-Vi får bo i en leilighet som de har ordnet for oss. Jeg, Signe, skal jobbe på Ebenezerhjemmet som pleiemedhjelper. Peder, mannen min, skal hjelpe vaktmester med diverse vedlikeholdsarbeid.

-Noen lurer nok på hvorfor vi reiser. Er det ikke oppgaver nok heime? Vi er glade i landet og folket, og ønsker å vise støtte og kristen nestekjærlighet. Kanskje det er 50 prosent kall og 50 prosent lyst som driver oss, antyder Signe. -Kanskje er det Gud som legger lysten i våre hjerter og åpner en veg for at vi kan vandre i ferdiglagte gjerninger. Vi tror at bønn er et viktig arbeid i Israel. At Jesus får åpne deres øyne slik at dekket blir tatt bort.

Utreisen til Idlands skal markeres i et jule- og misjonsmøte i Betlehem på Hinna, tirsdag 17. desember kl 1900.

Møtet er i regi av Normisjon, men også DNI får være til stede og være med i forbønn og utsendelse for ekteparet. Møtet er åpent for alle som vil delta!

 

 

Organisasjoner