-

Ansatte

Den Norske Israelsmisjon har ansatte santralt tilknyttet hovedkontoret i Oslo, og lokalt i kretsene. I misjonslandene har vi våre utseninger på plass sammen med lokale medarbeidere.