Ansatte

Den Norske Israelsmisjon har ansatte santralt tilknyttet hovedkontoret i Oslo, og lokalt i kretsene. I misjonslandene har vi våre utseninger på plass sammen med lokale medarbeidere.
 
Siste nytt
Jubileumsfest  hos Schiøtz
Jubileumsweekend i Lyngdal
Pinse-festar i Israelsmisjonen