Ansatte

Den Norske Israelsmisjon har ansatte santralt tilknyttet hovedkontoret i Oslo, og lokalt i kretsene. I misjonslandene har vi våre utseninger på plass sammen med lokale medarbeidere.
 
Siste nytt
Klare for vårt 104. år
Vårviss basar på Varhaug
Misjon og jubileum i Tananger