Organisasjon

§ 1. Formål: Den Norske Israelsmisjon, som arbeider på Guds ords og den lutherske bekjennelses grunn, har til formål å vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet.
 
Siste nytt
Weekend på Alværa Misjonssenter, Lavik i Sogn
Velkommen til SHALOM-weekend for kvinner
Storhelg i januar