Kort om DNI

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en kristen misjons og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Eoropa og Norge. Vi driver evangelisering og menighetsbygging, diakoni og hjelpearbeid, freds- og forsoningsarbeid samt undervisninig og holdningskapende arbeid.

Vi ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

 

Kort om DNI

 

Vår logo med korset i sentrum og menorahens armer som strekker seg i to retninger, kan illustrere vårt formål og våre viktigste programområder. Evangeliet om Jesus Messias er det bærende og sentrale i all vår virksomhet. Menorahens seks armer samsvarer med våre seks satsningsområder:

  1. Forkynnelse og undervisning
  2. Holdningsskapende arbeid
  3. Tjenesteutvikling
  4. Evangelisering og menighetsbygging
  5. Diakoni og hjelpearbeid
  6. Freds- og forsoningsarbeid

DNI er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet som Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i Stavanger.

Vi har medlemmer og sympatisører fra hele bredden i kristennorge. DNI skal være en organisasjon for alle som ønsker å dele evangeliet med jøder, og som har en positiv grunnholdning til både jøder og arabere. 

Vi inviterer deg til å bli bedre kjent med oss, og til å stå sammen med oss i et spennende og aktivt engasjement  i Israel, De palestinske områdene,  Øst-Europa og Norge.

Generalsekretærens profilforedrag fra Landsmøtet 2016 kan du lese her 

 

 
Siste nytt
Høsthelg 2018
Pinse-samling på Jæren