-
Helene og Andreas Johansson
Helene og Andreas Johansson
Pressemelding

Nye utsendinger

Landsstyret i Den Norske Israelsmisjon har ansatt Andreas og Helene Johansson som nye medarbeidere i Israel.

Andreas Johansson går inn i stillingen som stedlig representant for organisasjonens arbeid i landet, en stilling som har vært ubesatt i vel et halvt år.

Andreas Johansson arbeider i dag som ungsomdsprest i Sørum, mens kona, Helene, er lærer i ungdomsskolen. Begge har misjonærerfaring fra Peru. Familien består også av døtrene Lydia og Lilly.

Hele familien reiser til Israel og Haifa i begynnelsen av august, der første arbeidsoppgave blir å lære hebraisk.

- Vi har arbeidet lenge og grundig med rekruttering til stillingen som Stedlig representant, og er glade og takknemlige for at vi nå endelig har funnet gode og kvalifiserte medarbeidere, sier generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann i en kommentar til ansettelsen.

- Stillingen som stedlig representant er en nøkkelstilling for hele arbeidet vårt i Israel, både som åndelig leder, strategisk planlegger og som brobygger i forhold til samarbeidspartnere og offentlige instanser, sier Heitmann, som selv har ivaretatt mange av oppgavene i overgangsfasen.

Heitmann understreker også at det har vært viktig å finne meningsfulle oppgaver til begge ektefellene. Helene vil derfor ha hovedansvar for oppfølging av volontører og andre ungdommer som utfører korttidstjeneste i Israel. Hun vil også bidra med å formidle nyheter fra arbeidet hjem til Norge.