-

Odessa, Ukraina

Evangelisering i Øst-Europa
Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet. Ukraina er stedet der den messianske bevegelsen vokser fortest.

Odessa har en stor jødisk befolkning, og Israelsmisjonen driver evangeliseringsarbeid i den ukrainske storbyen. Her støtter vi menighetsarbeid, gateevangelisering og dør-til dør-evangelisering i samarbeid med Jews for Jesus.

Vår norske medarbeider Arne Tafjord har fast adresse Ukraina, der han bor sammen med sin kone fra Odessa og parets fire barn. Han kjenner godt språket og kulturen i landet. Mange jøder kommer til tro som følge av arbeidet. Ukraina er stedet der den messianske bevegelsen vokser fortest. Mange jøder blir frelst før de reiser ut av Ukraina og de andre tidligere Sovjet-landene. På den måten tar de med seg troen til Israel og USA.

Odessa, UkrainaFamilien TafjordArne er Israelsmisjonens utsending i Odessa, og har bodd i Ukraina siden 1992. Han er gift med ukrainske Alla, og har god kjennskap til landet og kulturen. Arne er utdannet innen matematikk og IKT, men jobber fulltid som misjonær.

Til sammen er det rundt 70 messianske jødiske forsamlinger i Ukraina, fordelt på en halv million jøder i Ukraina, ifølge Jerusalem Report. Odessa har to messianske menigheter, og en kristen-jødisk kirke. Ukraina har ca 49 millioner innbyggere, hvorav rundt 1 million bor i Odessa. 30-35.000 av dem er jøder.

Israelsmisjonen gir 150.000 kroner i året til det spennende evangeliseringsarbeidet i Ukraina.