-

Mishkan

Mishkan – forum for evangeliet og det jødiske folk, er et vitenskapelig tidsskrift utgitt på engelsk.

Mishkan I begynnelsen ble Mishkan gitt ut av Caspari Center i Jerusalem. I dag er det Pasche Insitute of Jewish Studies som publiserer Mishkan i samarbeid med Caspari Center.

Mishkan tar blant annet for seg jødisk evangelisering, hebraisk-kristen/messiansk jødisk identitet og jødisk-kristne relasjoner.

Bladet kommer ut en gang i kvartalet.

Tidskriftet ble føste gang utgitt i 1984.

 

http://www.caspari.com/mishkan/