-
Forsoning i ørkenen
Forsoning i ørkenen

Musalaha

Den Norske Israelsmisjon jobber for forsoning mellom jøder og palestinere. Bitre fiender blir venner og knytter nye bånd gjennom dette arbeidet.

Forsoning mellom jøder og palestinere

Det er så underlig dette, at det er mye lettere å få et folk til å betale prisen for en krig enn å betale prisen for fred”, sukker lederen for Musalaha, Salim Munayer. Den Norske Israelsmisjon gir støtte til og samarbeider med freds- og forsoningsbevegelsen Musalaha. Arbeidet ledes av Salim Munayer, en kristen palestiner som har ledet dette arbeidet siden 1990. Bare litt kort om Musalaha: Ordet "musalaha" er arabisk og betyr forsoning/tilgivelse. Organisasjonen samler grupper med likt antall palestinere og israelere, og driver undervisning, rollespill, utfordrende fellesoppgaver og dype samtaler med fagfolk til stede som kan hjelpe folk til å sortere vonde følelser og vonde erfaringer.

MusalahaPå kamel i ørkenenDisse menneskene trenger hjelp til å bryte ned forutinntatte holdninger de har hatt overfor hverandre før det er mulig å snakke åpent og lytte åpent. Musalaha satser mye på å nå samfunnsledere på mellomnivå (fordi de har sterk påvirkning både oppover i systemet og i forhold til vanlige folk). Men de har også mange grupper for kvinner, ungdommer, unge voksne, familier, barn og soldater. Gruppene møtes ofte i ørkenen i Jordan først (nøytralt område for begge parter) og har forskjellige aktiviteter som gjør at de både blir kjent med hverandre og må stole på hverandre. Siden møtes gruppene regelmessig over minst to år, for at det ikke bare blir en "happening", men at de får tid til å snakke sammen underveis - det vil alltid være nye utfordringer å takle i hverdagen på begge sider i forhold til å holde fast på sitt vennskap med folk fra "den andre siden" og holde fast på troen og ønsket om en fredelig utvikling. Arbeidet ble startet opp i 1990 av palestinske og israelske menigheter. De driver i dag også arbeid mellom muslimer og jøder på begge sider av muren. I fjor hadde Musalaha 1000 deltakere i prosjektene.

Fakta om Musalaha:

  • Musalaha er et arabisk ord som betyr forsoning.
  • Arrangerer ørkenturer for jøder og palestinere, sportsleire og sommerleire for unge, nasjonale lederkonferanser for kvinner.
  • Musalaha har ikke en politisk agenda.
  • Arbeidet støttes av en lang rekke kristne organisasjoner, blant annet Broder Andreas som tidligere drev bibelsmugling bak jernteppet.
  • Musalaha er først og fremst for troende, men er et arbeid som er åpent også for andre.