Diakoni

Nestekjærlighet til jødene

Den Norske Israelsmisjon ønsker å la den kjærlighet vi selv har møtt i den barmhjertige Jesus fra Nasaret gjenspeiles i våre liv og våre prioriteringer. Derfor vil vi legge vekt på å ”gjøre vel mot alle, og mest mot våre søsken i troen”. 

  • Vi vil støtte messianske menigheter i deres diakonale tjeneste
  • Vi vil skape møteplasser der jøder kan få livshjelp og møte omsorg i livets mange utfordringer
  • Vi vil videreføre støtte og omsorg til eldre, Jesus-troende jøder
  • Vi vil videreføre støtte til arbeidet blant hjemløse og rusmisbrukere
  • Vi vil vise støtte og omsorg overfor nye immigrantgrupper i Israel

I Kristus er vi alle forsonet med Gud, enten vi er jøder eller ikke-jøder (Ef. 2) Den forsoning vi eier i syndenes forlatelse skal også stimulere oss til å arbeide for fred og forsoning mennesker imellom. Bibelen kaller oss til å holde fast på alle menneskers verdi som Guds skapninger, og til å arbeide mot ondskapen i verden. Vi oppfordres til å ”be om fred for Jerusalem” (Salme 122). Den som ber, oppmuntres også til handling.

  • Vi vil arbeide for at felleskapet mellom messianske jøder og palestinske kristne styrkes
  • Vi vil støtte fredsskapende tiltak i Midtøsten, og bidra til at det bygges relasjoner mellom enkeltgrupper og folkegrupper