Fornyet engasjement

Både den offisielle lutherske kirken og Indremisjonsbevegelsen i Ungarn ønsker nærmere samarbeid med Den Norske Israelsmisjon.

Det ble klart da landsstyret nylig møtte ulike representanter fra kirke- og kristenliv i Ungarn.

Den første norske misjonæren, Ragnvald Gjessing, kom til Budapest i 1893, og ble senere etterfulgt av blant annet Gisle Johnson og Bernhard Seland. En jødekristen forening ble etablert, og et omfattende arbeide drevet med utgangspunkt i Israelsmisjonens senter i Gyarmat-gata. I 1963 startet den ungarske presten Laszlo G. Terray opp radiosendinger på ungarsk. Hjemme i prestegården på Smøla ble program produsert og kringkastet på kortbølgen via Trans World Radio. I mange år var radioprogrammene og lytterbrevene eneste kontakt vi hadde med vår venner i Ungarn.

Omveltningene i Østeuropa førte til at Israelsmisjonen i 1989 på nytt tok kontakt med kirkeledelsen i Ungarn. I de påfølgende årene ble det arrangert flere konferanser og presterkurs, noe som resulterte i opprettelsen av Gisle Johnson Instituttet. De siste årene har det vært utgitt litteratur, delt ut stipend og drevet informasjonsvirksomhet overfor menigheter og grupper.

Fornyet engasjementBiskop Tamás Fabiny (midten) stiftskapellan László Virgil i samtale med daglig leder for Gisle Johnson Instituttet, Geza EndreffyFoto: DNI / Rolf Gunnar HeitmannBiskop Tamás Fabiny inviterer nå Israelsmisjonen til å fornye samarbeidsavtalen og til å identifisere og konkretisere nye samarbeidstiltak. En slik invitasjon ønskes velkommen. Kirken ønsker selv å engasjere seg sterkere i et slikt samarbeid. Også Indremisjonsbevegelsen vil stille sine møter og sin talerstol til disposisjon for Israelsmisjonens forkynnelse og undervisning.

Det bor i dag ca 80.000 jøder i Ungarn, de aller fleste i hovedstaden Budapest. Ungarn er derfor det land i verden utenom Israel med flest jøder i forhold til folketallet. Vi registrerer også økende antisemittisme i enkelte grupper i landet. I forbindelse med valget i Ungarn for ett år siden organiserte ny-nazister antisemittiske kampanjer, hjemmet til en rabbiner ble angrepet og et minnesmerke over holocaust ødelagt. En avdeling innen politiet offentliggjorde også for et par år siden en uttalelse der de hevder at det ikke bare er en rett, men en en plikt for enhver som elsker Ungarn som sitt hjemland å bekjempe jødene. Vi må forberede oss på væpnet kamp mot jødene, sier politiavdelingen i sitt informasjonsblad.