Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann
Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann
Leder

Kirkens brobyggere

Fundamentet for all denne brobyggingen er noe vi ikke har lagt selv. Et fundament ble lagt da Gud i sin kjærlighet og forsoningsiver reiste et kors midt i den jødiske verden.

Det er blitt hevdet at misjonsorganisasjonene er kirkens internasjonale entreprenører. På vegne av det kristne fellesskap utfører vi et byggearbeid der mennesker får hjelp til å leve og vokse i tro og fellesskap. Uansett hvilket håndverk vi sammenligner oss med, har brobygging vært en sentral øvelse for Israelsmisjonen.

Broen mellom det jødiske folk og andre folkeslag har to retninger. Den kristne tro har jødisk opphav. Det betyr at Guds budskap til oss er gitt gjennom mennesker som bar med seg sin jødiske kultur, tradisjoner og språk. Riktignok er evangeliet universelt – det gjelder alle, og kan tas imot av alle. Like fullt opplever vi det spennende og berikende å gå på jakt etter troens jødiske røtter. Nærkontakten med det jødiske miljø hjelper oss til det.

Israelsmisjonen ønsker å formidle noen av disse jødiske skattene, enten det dreier seg om liturgier for de bibelsk-jødiske høytidene eller rabbinske kommentarer som kaster nytt lys over bibeltekstene.

Men broen har også en annen retning. Til tross for den rikdom og velsignelse vi har fått, og fortsatt får fra den jødiske verden, tror vi også at vi har noe å gi tilbake. Noe vi egentlig har fått fra dem. Jesus Messias. Den jødiske Jesus er verdens Frelser. Denne oppdagelsen har bare de færreste jøder i dag erkjent. Derfor er det viktig at en misjonerende kirke ikke glemmer Israel.

I tillegg til menighetsbyggende og diakonalt arbeid, har Den Norske Israelsmisjon de seneste årene i sterkere grad involvert seg i et nytt brobyggingsarbeid i Midtøsten. Vi ønsker å bringe Jesus-troende jøder og kristne arabere sammen til fellesskap og dialog. De mentale og fysiske sperringer som skiller israelere og palestinere, jøder og arabere fra hverandre, fører også til fordommer og grunnløse antakelser. Felles møteplasser der personlige vitnesbyrd kan høres og skjebner deles, fører ofte til både gråt og omfavnelse, fortvilelse og nytt håp. Vi opplevde noe av dette på Brobygger-konferansen Bridgebuilders som vi arrangerte i Norge sommeren 2006.

Fundamentet for all denne brobyggingen er noe vi ikke har lagt selv. Et fundament ble lagt da Gud i sin kjærlighet og forsoningsiver reiste et kors midt i den jødiske verden. Da ble det skapt en bro mellom himmel og jord, Gud og mennesker. Men da ble også grunnlaget lagt for forsoning og fellesskap mennesker imellom.

”For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerdet som skilte, fiendskapet.” (Efes. 2,14)