Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann
Generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann
Leder

Skal hele Israel bli frelst?

På et møte for Israelsmisjonen kom jeg i kontakt med en kvinne som ga uttrykk for at Bibelens kall til å forkynne evangeliet for jøder var en ny og utfordrende tanke for henne. Men, sa hun: Alle jøder blir jo frelst til slutt likevel.

 

 

På et møte for Israelsmisjonen kom jeg i kontakt med en kvinne som ga uttrykk for at Bibelens kall til å forkynne evangeliet for jøder var en ny og utfordrende tanke for henne. Men, sa hun: Alle jøder blir jo frelst til slutt likevel.

Mange har lest apostelen Paulus sine ord om at hele Israel skal bli frelst (Rom. 11:26) slik at alle jøder er bevart hos Gud, og til slutt derfor også skal bli frelst. Noen trekker da den slutning at det ikke er nødvendig med noen Israelsmisjon i vår tid. Gud skal selv sørge for Israels frelse, heter det gjerne, som en kritikk mot all form for kristen misjonsvirksomhet blant jøder.

Vi er takknemlige og glade over å få gjøre tjeneste blant et folk som har slike store og herlige løfter over sin fremtid. Med bakgrunn i Bibelens løfter forventer vi virkelig en vekkelse blant jøder. Vi ser allerede nå spor av en slik vekkelse. Langt flere jøder enn noen få gjetere skal få komme og tilbe ham som ble født inn i sitt eget folk som Messias og Frelser julenatt.

Men ordene og løftene om hele Israels frelse må likevel leses inn i sin sammenheng. Han som skriver disse ordene uttrykker like foran at ikke alle jøder er frelst eller har del i Guds nåde, og at de på grunn av sin vantro har mistet livskraften og forbindelsen til sine åndelige næringskilder. Derfor ber også Paulus i sine inderligste bønner at Israel må bli frelst (Rom 10:1). Vår viktigste tjeneste for Israel må derfor være vår forbønn. Først og fremst vår bønn for deres frelse.

Men apostelen stanser ikke med det. Han fortsetter med å si at det bare er ved bekjennelsen av Jesus som Herre og troen på ham at mennesker, inklusive jøder, blir frelst (Rom 10:9). Denne troen skapes av det budskapet som blir forkynt, hørt og tatt imot. Derfor er det avgjørende viktig at evangeliet får lyde blant det jødiske folk i dag, slik det en gang lød over markene og landsbyene: I dag er det født dere en Frelser. Han er Messias Herren.

Hele Israels frelse er derfor knyttet opp til en avgjørende historisk hendelse som ikke hører fremtiden til, men fortiden: Fra Sion er redningsmannen kommet. Israels redningsmann er nemlig han som gikk veien fra Betlehem til Jerusalem, døde og sto opp den tredje dagen. Det er hans navn og hans gjerning vi skal forkynne slik at hele Israel får høre. Og slik at Israel kan tro.