Kretsmøte i Stavanger krets

Også dette året ble kretsens årsmøte avholdt i en menighet hvor det samtidig markeres at der er inngått samarbeidsavtale med DNI.

Grødem menighet er en forholdsvis ny menighet i Randaberg kommune og kirka ble tatt i bruk i år 2000. Nå har menigheten vedtatt å støtte arbeidet i Beit Eliahu i Haifa, og Håvard Kleppe som kjenner menigheten bedre enn de fleste, orienterte om arbeidet der. Det var nestleder i Landsstyret, Paul Odland, som var hovedtaler. Han talte på gudstjenesten og holdt foredrag om antisemittisme om ettermiddagen.

Kretsmøte i Stavanger kretsPaul Odland talte på gudstjenesten og holdt foredrag om antisemittisme om ettermiddagen.Kretsmøtet samlet 40 deltakere og Ingvar Idsø fra Hellvik ble gjenvalgt som formann i kretsstyret. Han fikk med seg Borgny Skretting fra Varhaug og Steinar Espevik fra Bryne som begge stilte til gjenvalg. Roy Throndsen fra Finnøy ble valgt til første varamann.

Det var foreningen på Randaberg som sto for det praktiske sammen med medlemmer fra misjonsutvalget i menigheten.

Organisasjoner