Ass. Generalsekretær Jorunn Andestad Langmoen
Ass. Generalsekretær Jorunn Andestad Langmoen
Kommentar

Israelsmisjonen for fred?

Jesus selv var jøde, men likevel har kristne gjennom historien forfulgt jøder og drept dem i Hans navn. Da er det ikke til å undre seg over at jødene har fått avsky og frykt for kristne og deres budskap.

Først vil jeg understreke at Den Norske Israelsmisjons viktigste oppdrag er å gi jødene evangeliet tilbake. Jesus selv var jøde, men likevel har kristne gjennom historien forfulgt jøder og drept dem i Hans navn. Da er det ikke til å undre seg over at jødene har fått avsky og frykt for kristne og deres budskap. Vår visjon er å vise jødene kjærlighet og gjennom liv og ord være med på å formidle Guds kjærlighet gjennom Jesus Messias slik at de kan komme til tro. Ikke med maktmidler, altså, men med kjærlighet og respekt. Dette arbeider vi med ikke bare i Israel, men i flere land der jøder holder til. Dette gjør vi i nært samarbeid med jøder som selv har kommet til tro på Jesus.

Den Norske Israelsmisjon er også med på freds- og forsoningsarbeid i Israel. Dette har igjen utspring i vår kjærlighet til det jødiske folk, fordi vi ser at de lider under den krigs- og terrorsituasjonen de stadig lever under. Likevel er ikke Israelsmisjonen en organisasjon som bruker politiske virkemidler eller har synspunkter på hvordan den politiske løsningen i Israel og De palestinske områdene skal være. Vårt engasjement i freds- og forsoningsarbeidet er på grasrota. Det er viktig at politikerne gjør sin del av jobben, men for at en fredsprosess skal kunne lykkes må den også bygges på grasrota. Det vil vi gjerne bidra til.
Vi ser et sterkt behov for at mennesker på begge sider kan få mulighet til å møtes, lytte til hverandre, få tillit, få hjelp til å bearbeide opplevelser og til å få vennskap på tvers av de politiske og etniske grensene. De har sår "med seg i bagasjen" etter å ha levd under krigslignende tilstander helt fra barndommen av. Han som har gitt oss oppdraget med å nå jødene med evangeliet har også skapt palestinerne og elsker dem.

Både jøder og palestinere har og har hatt store lidelser og mye frykt på grunn av konfliktsituasjonen i området. Jeg uttalte at å velge side er å undergrave fredsprosessen. Vi har valgt jødene som vårt arbeidsområde, men kan ikke la være å tenke på palestinerne også. For å skape fred og forsoning må man lytte til begge parter og gjennom respekt bidra til at de også kan få vilje og mot til å lytte til motstanderne.

Stadig flere røster i Midtøsten sier: ”vi trenger ikke flere venner som bare forstår og støtter den ene part; vi trenger felles venner som lytter til, respekterer og elsker begge parter samtidig.” Det er bare da fred og forsoning kan skapes.

Det er også vårt utgangspunkt når vi støtter organisasjonen Musalaha som driver dette forsoningsarbeidet der nede og i vårt arbeid med ”Bridgebuilders, et samarbeid mellom Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den Norske Israelsmisjon og Musalaha – her møtes 10 norske, 10 israelske og 10 palestinske ungdommer til brobygging over tid.

Gud har gitt oss et klart kall til å forkynne evangeliet og til å hjelpe mennesker som er i nød. Det gjelder også et arbeid for fred på grasrota.