-

Program

Her finner du programmet for sommerstevnet.

Gå til oversiktsside for Landsmøtet 2012

PROGRAM


Onsdag 27. juni:

18.00:  Middag

19.30:  Åpningsmøte Helene Johansson: ”Åpen himmel og Guds åpne armer”

Shalomkro (kafe uten program)

 

Torsdag 28. juni:

08.00:  Bønnesamling

08.30:  Frokost

09.30:  Morgensamling

10.00:  Bibeltime v/Rolf Gunnar Heitmann ”Å se Guds herlighet”

11.00:  Formiddagskaffe

11.30:  Forhandlingsmøte I

            a. Konstituering

            b. Årsmelding/ regnskap

            c. Panelsamtale

13.30:  Lunsj

15.00   Forhandlingsmøte II 

             Valg

16.30:  Seminar E, F og G

18.00:  Middag

19.30:  Kveldsmøte Andreas Johansson: ”Å leve under en åpen himmel”

Shalomkro utendørs på Flø. Værforbehold.

           

Fredag 29. juni:

08.00: Bønnesamling

08.30:  Frokost (vi smører matpakke til lunsj)

09.30:  Morgensamling

09.30:  Bibeltime Rolf Kjøde: ”Bordet er dekket!”

11.00:  Utflukter – se nærmere beskrivelse

            1.         Byvandring i Ålesund

            2A.      Busstur til Runde

            2B.      Båttur rundt hele øya (Runde)

            3.         Grottetur/grotteklatring

            4.         Kajakktur

16.30:  Seminar A og C

17.30:  Sabbatsmåltid/ Middag

19.30:  Kveldsmøte Johannes Kleppe: ”Lyset fra himmelen”
              return2sender leder kvelden

Shalomkro etter møtet

22.00: Unge Voksne kveld
            Konsert med Eero Taina
            Visning av "Filmen om BridgeBuilders"


Lørdag 30. juni:

08.00: Bønnesamling

08.30: Frokost

09.30: Morgensamling

10.00: Bibeltime Samuel Aweida: ”Å åpne for himmelens sluser”

11.00: Formiddagskaffe

11.30:  Seminar A, B og D

13.30:  Lunsj

14.30:  Misjonstivoli. Arrangør: return2sender

18.00:  Middag

19.30:  Kveldsmøte Samuel Aweida: ”Jeg så himmelen åpen”

Shalomkro

21.45   ”Minnes du sangen” med bl.a. Familien Knotten

 

Søndag 1. juli:

08.00   Bønnesamling

08.30:  Frokost (åpent fram til 09.30)

11.00:  Gudstjenester
            
             Sunnmøre Folkehøgskole (SUFH)
             Liturg: Rolf Gunnar Heitmann. Preken: Samuel Aweida

             Ulstein kirke
             Liturg: Margit Lovise Holte. Preken: Jorunn Andestad Langmoen

13.00:  Lunsj med avslutning (avsluttes 14.30)

Relaterte artikler