Palmesundag

Det er bare Johannes som fortel om palmegreiner. Det er altså frå denne teksten me har namnet palmesundag.

Palmesundag, 17. april 2011

Preiketekst: Joh 12,1-13
Lesetekstar: Sak 9,9-10; Fil 2,5-11


Ole Christian Kvarme har lært meg at det truleg ikkje er dei same menneska som syng hosianna på palmesøndag og roper korsfest på langfredag:

”Det tales ofte om at de som roper ”Hosianna!” på palmesøndag, deltar i et annet rop på langfredag: ”Korsfest!” Men det er verken en nødvendig eller naturlig slutning ut fra evangelienes beretninger. Vi kan ikke utelukke at noen som er med i hyllingsropene på palmesøndag, også deltar i kravet om korsfestelse fem dager senere. Men i det store og hele er det to forskjellige grupper det dreier seg om disse to dagene.”

Les Arne Berge sine betraktningar og råd til preika på palmesundag

 
Siste nytt
Se sommerseminaret fra Fredrikstad
Et digitalt jubileum og epokeskifte
Nettsendt trekning av Regionslotteri - Bergen