-

DNI's Teologiske Prinsipperklæring

Det jødiske folk, evangeliet og løftene. En prinsipperklæring om kirkens forhold til det jødiske folk og om dette folkets plass i Guds frelseshistorie.

Et utdrag fra forordet i prinsipperklæringen:

Som kristne står vi i et spesielt forhold til det jødiske folk: Jesus var jøde, den første kristne menighet bestod av jøder og de første som forkynte evangeliet for hedninger, var jøder. Det gjorde de fordi de mente at budskapet om Jesus som Messias ikke bare angikk jødene, men også hedningene.

Last ned hele saken her:

Relaterte dokumenter