-

Velkommen til inspirasjonssøndag / kretsårsmøte!

Øyer kirke Gudstjeneste kl. 11.00:  
v/sp. Øyvind Sagedal og DNI-representant.
Mannskoret ”Mannskapet” synger. Takkoffer:  DNI.

Prestegårdssalen:  Middag (for påmeldte - se info om påmelding lenger ned). 
Ønsker du å delta på middagen, trenger vi din påmelding innen 3. mars,- ellers er det bare å møte opp

Tabernaklet, Øyer Pinsemenighet:  Kretsårsmøte m/årsmelding, regnskap og valg. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes kretsstyrets leder Signe Rustad, innen 3. mars.

Misjonsfest kl. 17.00: Tale v/sp. Marit Slettum. Sanglaget synger. 

Alle er velkommen (på hele dagen – eller deler av den)!  

For middag - meld deg på til: 
- Karin Brustuen (Sekr.) (612 78 155 / 930 97 289) -  hedoppl@israelsmisjonen.no - Lyngv. 3,  2636  ØYER
eller 

- Signe Rustad
(Kretsleder) (613 34 799 / 901 99 633)  - s-rusta@online.no - Aschimlinna 17,  2760  BRANDBU