-
Tårnet slår sprekker
Tårnet slår sprekker

Tårnet slår sprekker

Konstruksjonen til Immanuelkirkens tårn er i en alvorlig forfatning. - Det verst tenkelige er at tårnet kan falle ned og skade mennesker, sier Håvard Kleppe, derfor må det handles raskt.

Det har over tid utviklet seg sprekker i tårnet på Immanuelkirken i Tel Aviv og Håvard tok derfor kontakt med ingeniør Yaakov Schaffer, som har laget en rapport om tårnets tilstand. Rapporten avdekker en meget alvorlig situasjon.

Konstruksjonen i tårnet består av skårne steiner som er bundet sammen av støpejernsklammer. På grunn av korrosjon (det er fuktig luft i Tel Aviv) og påfølgende utvidelse av disse klammerne, er det oppstått gjennomgående sprekker i hvert 3. steinlag av tårnet. Sprekkene har ført til umiddelbar fare for stabiliteten. Konstruksjonen som ble satt opp for å styrke tårnet i 1984 har ført til nye og usymmetriske belastninger som har skadet tårnets stabilitet. I deler av tårnet er det nå en skjevhet i den vertikale aksen.

Tårnet er med andre ord i en alvorlig tilstand og trenger en helhetlig behandling. En slik behandling kan innebære å rive ned den øverste delen av tårnet (hette som ble satt på i 1984) og kanskje også de øverste delene av det originale klokketårnet.

Det arbeides nå med en komplett restaureringsplan med reising av stillas, rivning av deler av tårnet og gjenoppbygging. Dette innebærer selvsagt også sin porsjon med møter med kommunale instanser for godkjenning av planene.

Ingeniør Yaakov Schaffer, som er benyttet til en fagteknisk gjennomgang av tårnets befatning, har mange ti-års erfaring med historiske bygg i Israel og Italia, og heldigvis kjenner han også de som arbeider i de kommunale kontorene.

Kan bli krav om stenging

Dersom vi ikke kommer fort i gang med arbeidet, vil det antakelig bli krav om å stenge kirka – noe som vil ramme ikke bare menighetene (den hebraisk-talende og den engelsk-talende) som hører hjemme i denne kirken, men også en russisk messiansk menighet, en rumensk menighet, en ghanesisk menighet og en menighet av sudanske flyktninger fra Darfur. Alle disse benytter Immanuelkirken til sine gudstjenester og samlinger.

Hvordan skal det finansieres?

Landsstyret er i skrivende stund i ferd med å fatte et vedtak om å sette i gang en planlegging av restaureringsprosjektet– fra vedtaket er fattet vil det trolig ta inntil fire måneder (detaljert planlegging og godkjenning av disse hos lokale myndigheter) før arbeidet settes i gang.

Det er for tidlig å si med sikkerhet hva dette vil koste, men foreløpige anslag ligger på 3 mill norske kroner. Finansieringen er på ingen måte på plass enda, men man håper å få dekket en del av omkostningene via EU-midler (med hjelp av finske og danske partnere i Joint Mission to Israel), fondsmidler fra USA og Tyskland, midler gjennom Luthersk Verdensforbunds samarbeidskirker i Tyskland, private investorer, kulturmidler fra israelske myndigheter – men ikke minst vil utfordringen gå til alle vennene av Immanuelkirken i vårt eget land.

Ikke bare et kirkebygg

 På mandag hadde vi en messiansk jødinne på besøk, forteller Håvard Kleppe som til daglig holder til i Haifa. Da hun hørte at vi også var involvert i Immanuelskirken, fortalte hun om en jødinne som hadde vært på konsert i Immanuelskirken for mange år siden. Noen hadde gitt henne et NT el. en evangelietekst og dette hadde vært hennes første skritt til en levende tro. Det vi egentlig driver med, sier Håvard, er å bygge Kirken av levende stener.