-
Hege Wendel Høyland jobber i Machaseh
Hege Wendel Høyland jobber i Machaseh

Machaseh - et arbeid for voldsutsatte familier

”Vi kan snakke om Guds kjærlighet, men å leve Guds kjærlighet ut slik at mennesker i nød opplever seg omsluttet av den – det skaper en forvandling i mennesker.”

Hege Wendel Høyland er hjemom på ferieopphold etter å ha vært i Jerusalem siden april 2007. Da hun reiste ut sammen med mannen Knut Helge var det mange åpne spørsmål i forhold til hvilken tjeneste hun skulle gå inn i. Mens Knut Helge er oppvokst i Israel og snakker hebraisk som en innfødt, måtte Hege sette seg på skolebenken.

Ulpan - Hebraisk språkskole

Å gå på språkskole i Israel er det mange som gjør. Fra hele verden kommer det jøder til Israel for å bosette seg – og de må ofte lære sitt eget ”morsmål” etter at de har kommet til landet. Siden språkbakgrunnen er så forskjellig for de forskjellige studentene, har israelerne satset på en språkopplæring der man hele tiden snakker bare hebraisk. I begynnelsen med enkle ord og begreper slik at man skjønner at det er snakk om navn, alder, hvor man bor osv og etter hvert vil ordforrådet utvikle seg. All grammatikk forklares på hebraisk. Det betyr at starten, før man kan noe som helst, er ganske krevende. Hege kunne så godt som ingenting og fikk litt bakoversveis da de skrev hebraisk på tavla allerede i første time og tok som selvsagt at studentene kunne alfabetet fra før. Men klassen var veldig ålreit, med en god blanding av emigrerte jøder og kristne som skulle bo i landet en stund. Nå er studiet avsluttet, men fremdeles har Hege kontakt med noen av de som gikk i samme ’”klasse”.

 – Jeg følte meg jo privilegert, da, som fikk bruke all tid et halvt år på å lære meg språket. Det har gått litt opp og ned underveis, men nå på slutten følte jeg at det løsnet, så nå gleder jeg meg til å komme ned igjen, sier Hege, som nå ser fram til å ta fatt på jobben, og kunne utvikle språket ved å tvinges til å bruke det i praksis. - Jeg har jo masse hebraisk i hodet, men det er viktig å få det ut – ta det ordentlig i bruk. I tillegg blir det kanskje et kveldskurs utover høsten.

Hvordan er det å bo i Jerusalem

- Spennende, sier Hege og smiler bredt. Jeg har alltid syntes at det er spennende å være i andre land og kulturer og bli kjent med mennesker. Dette er en mulighet til å bli kjent på en annen måte enn bare som turist. Det er klart at det innebærer utfordringer, men det liker jeg, smiler hun.

Dessuten er det å bo i Israel og Jerusalem helt spesielt. Disse stedene har så utrolig mye spennende historie og kultur i seg, i tillegg til religionene som møtes både på det historiske plan og gjennom aktiv utfoldelse. Det slår meg ofte at jeg er så heldig som får bo her!

Machaseh

Både Israelsmisjonen og Hege selv var opptatt av at hun skulle få sin egen tjeneste der hun kunne ta i bruk egen utdannelse og egne kvalifikasjoner, men da de satt på flyet var det fortsatt helt åpent hva dette skulle være. Hun har bakgrunn som barnevernspedagog og har jobbet flere år ved et bokollektiv ved Oslo krisesenter og hadde der kontakt med mange kvinner som hadde vært utsatt for vold. Dette er en bakgrunn som ikke passer naturlig inn i noe av det Israelsmisjonen driver i Israel fra før.

Derfor var det utrolig spennende da Hege via Håvard Kleppe kom i kontakt med Machaseh – et arbeid som nettopp gjelder voldsutsatte familier. Machaseh (uttales mahkasè) betyr tilfluktsted, og har hentet sin inspirasjon fra Salme 91,2: ”Herren er vårt tilfluktssted”. Dette er et arbeid som har vokst fram de to siste årene. Lena (etternavn?) som leder det hele er en messiansk jøde som kom til tro noen år tilbake. Hun ble overrasket og sjokkert da hun ble kjent med messianske menigheter og oppdaget at de slet med mange samlivsbrudd og at vold var årsak til mange av dem. Lena så et stort behov for å arbeide med dette i menighetene. Arbeidet har vokst fort, de er i dag 6 medarbeidere og arbeidet strekker seg også utover de messianske menighetene. Både ortodokse og vanlig sekulære jødiske familier og arabiske familier får nå hjelp gjennom Machaseh. Nylig ble Machaseh registrert som en egen selvstendig organisasjon i Israel (en såkalt Non Profit Organization).

Hege understreker at dette er en ung organisasjon og de bruker derfor en del tid i disse dager på å utvikle en god plattform for arbeidet. De jobber med visjoner, målsettinger og arbeidsinstrukser i tillegg til å finne en god organisasjonsstruktur for framtida. Håvard Kleppe hjelper oss en del i denne prosessen, forteller Hege.

De får stadige henvendelser fra folk som ønsker å jobbe for dem, men det er viktig å ta skrittene i riktig rekkefølge og være trygge på veien videre. De seks som arbeider i Machaseh i dag er to israelere med ukrainsk bakgrunn i tillegg til en fra Nederland, en fra Canada, en fra Sveits og Hege fra Norge – en ganske sammensatt arbeidsgruppe med andre ord, men i følge Hege også veldig sammenspleiset. – Jeg trives veldig godt sammen med denne staben, sier hun. Det de først og fremst skulle ønske seg nå, er en mannlig medarbeider som kan jobbe spesielt rettet mot de mennene som forårsaker vold i egen familie.

- Hvordan kommer folk med behov for hjelp i kontakt med dere?

- Det varierer en hel del. Jungeltelegrafen går fort. Fortsatt kommer det jo en del gjennom kontaktnettet vi har innad i de messianske menighetene, men stadig flere kommer også fordi de har hørt om oss og fått oss anbefalt. Vi har også fått flere henvendelser fra det offisielle sosialkontoret.

Hvordan arbeidet drives

- Hvem er typiske klienter hos dere?

Det er vanskelig å plukke fram hva som er typisk, for situasjonen til de forskjellige kan variere veldig. Flere av dem er alenemødre med små barn som har måttet gå fra ektemannen på grunn av ulike typer vold. Dette er kvinner som i perioder ikke har kunnet beholde barna sine enten på grunn av psykiske problemer eller at livssituasjonen og den økonomiske situasjonen ikke har tillatt det. Vi kan tilby både psykologisk hjelp og økonomisk hjelp.

- Hvordan kan dere hjelpe dem økonomisk?

- Vi kan tilby økonomisk hjelp til helt grunnleggende behov, for eksempel en regelmessig støtte over en tidsbegrenset periode til et sted å bo, til mat og oppvarming. I denne perioden vil de da samtidig få veiledning og hjelp til å bli økonomisk selvstendige.

Barna er ofte også i behov for terapi. Undersøkelser viser at det er like skadelig for barn å være vitne til vold som det er å utsettes for vold direkte. Det skaper traumer. Det er også vanskelig å ha foreldre som ikke lenger lever sammen. Vi kan tilby leketerapi – det er ofte enklere for barna å åpne seg og få ut traumene ved å ”leke det ut”. Vi har sand, dukker, bøker og tegneutstyr for å nevne noe – det er så utrolig viktig at barna får ut det de har opplevd slik at det ikke demmes opp innvendig.

Det er dessuten viktig å få fram, sier Hege, at målet vårt er å hjelpe disse folkene til å skape et sunt familieliv. Under en vanskelig situasjon kan det være nødvendig at kona flytter ut en periode og at de har samtaler og terapi hver for seg, men så kan det ofte startes felles parterapi og vi har flere eksempler på at par har kunnet flytte sammen og at de har fungert godt sammen igjen. - Men i noen familier er det ikke mulig, sier Hege.

 Ikke minst i forhold til parene i de messianske menighetene er det viktig å hjelpe dem til et samliv med likeverd mellom mann og kvinne. Det at mannen skal være familiens overhode innebærer ikke en maktautoritet, men et ansvar han har til å respektere kona (ikke vold og kontroll) og vise omsorg for barna. Det handler ikke om at kona og barna ar lavere verdi enn han selv. - Gud har jo skapt oss alle likeverdige, sier Hege ivrig. Her er det mye å jobbe med i mange familier.

Det er viktig å understreke at de ektemennene som er voldsutøvere også trenger hjelp. De sliter med frustrasjoner, vanskeligheter og skyldfølelse – og trenger hjelp til å få ut følelsene på andre måter enn ved å bruke vold. Mange av dem har også en barndom bak seg der de selv ble utsatt for vold og et dårlig familieforhold. Det er nødvendig at mannen innser at han har ansvaret for volden selv om han kan ha opplevd at kona har provosert ham. Vold kan aldri godtas. Det at de innser eget ansvar er av grunnleggende betydning for å kunne gi hjelp og for at paret skal kunne gjenforenes. Og begge parter trenger hjelp til å kommunisere gode og vonde følelser på en god og konstruktiv måte.  

Å formidle Guds kjærlighet inn i livene til mennesker

Når vi spør hva dette arbeidet har med misjonstjeneste å gjøre, da glimter det til i øynene på Hege. Hun blir virkelig engasjert da hun svarer: - Dette er virkelig misjonstjeneste! Det er en selvstendig, viktig oppgave å formidle Guds kjærlighet inn i livene til mennesker. At de kan få oppleve Guds kjærlighet uansett hvor vanskelig situasjonen deres er. Det kommer klart fram i Bibelen at Gud har et spesielt hjerte for de undertrykte. Vi har et ansvar i å formidle og la folk oppleve dette. Det er en forskjell på å forstå gjennom hodet og å forstå med hjertet. Gjennom dette arbeidet formidler vi i praksis at disse menneskene er viktige for Gud, og det i en situasjon der de opplever seg både ynkelige og sett ned på.

- Du vet, sier Hege, noen av kvinnene som lever i voldsforhold blir nesten selvutslettende. I møtet med oss får de oppleve at de er viktige – og de får starte en prosess med en indre helbredelse. Da kommer Gudsopplevelsen inn i hjertet og ikke bare i hodet.

”Vi er med på å formidle Guds kjærlighet inn i livene til mennesker som har det vanskelig.”

”Vi kan snakke om Guds kjærlighet, men å leve Guds kjærlighet ut slik at mennesker i nød opplever seg omsluttet av den – det skaper en forvandling i mennesker.”