-

Personlig medlemskap

Du kan bli personlig medlem i Den Norske Israelsmisjon selv om du ikke er knyttet til noen forening. Personlig medlemskap koster kr.360,- pr år. Da vil du motta et eget nyhetsbrev (”Israels venner”) fire ganger i året i tillegg til at du automatisk får Misjonsblad for Israel og årets bønnefolder. Det vil også bli gitt rabattilbud på enkelte arrangementer og varer (for eksempel tale-dvd’er eller cd’er fra sommerstevner).

Ethvert medlem har stemmerett på kretsårsmøter i sin krets og på landsmøter.

Fyll ut skjema og merk med personlig medlemskap:

 

Foreningsmedlemskap

Du kan bli medlem i en lokal forening for Den Norske Israelsmisjon. Da vil du i tillegg til gleden av å tilhøre et fellesskap, få jevnlig informasjon om arbeidet og hvilke arrangementer som foregår. Det vil også bli gitt rabattilbud på enkelte arrangementer og varer (for eksempel tale-dvd’er eller cd’er fra sommerstevner).

Ethvert medlem har stemmerett på kretsårsmøter i sin krets og på landsmøter.

Fyll ut skjema og merk med Foreningsmedlemskap

Nyhetsbrevet ”Israels Venner”

Fire ganger pr år sendes det ut et nyhetsbrev til de som er personlige medlemmer. Dette er for å gi medlemmene en nærmere informasjon enn den som kan gis via Misjonsblad for Israel – med oppdatering på misjonsprosjekter og bønneemner. Ved foreningsfellesskap vil man gjerne få slik informasjon på møtene, men de som står alene vil gjennom nyhetsbrevet ”Israels Venner” få muligheten til å motta noe intern informasjon for å kunne følge arbeidet nærmere. Foreningsmedlemmer kan også motta dette så sant de registreres på sentralt plan.

Fyll ut skjema og merk med Nyhetsbrev