-

Landsstyret

Landsstyret (LS) i Den Norske Israelsmisjon styrer og leder organisasjonens virksomhet i samsvar med organisasjonens grunnregler, visjon og målsettinger, slik disse er vedtatt av landsmøtet.

Landsstyret (LS) i Den Norske Israelsmisjon styrer og leder organisasjonens virksomhet i samsvar med organisasjonens grunnregler, visjon og målsettinger, slik disse er vedtatt av landsmøtet. Generalsekretæren er ansvarlig for at landsstyrets vedtak og prioriteringer effektueres.

LS velges av landsmøtet (generalforsamlingen), som er organisasjonens øverste besluttende organ, for en periode på to år.